Historia de la nostra falla - Any 1954

En 1954 tornaren a plantar falla major, que va guanyar el premi n.º 6, tot i com consta en «l´Acta de calificación de las Fallas de San José» d´aquell any, que es conserva a l´Arxiu municipal d´Alzira i en el de la J.L.F. En aquesta acta diu exactament:

    «Premio sexto: Falla Gral. Goded y Pintor Andreu»

Es a dir, que ja no es va plantar al carrer Reis Catòlics, sinó a l´encreuament expressat entre el carrer Colmenar i el Pintor Andreu. No trobem que feren falla infantil entre les 8 falletes que es plantaren. Tampoc no tenim notícies de la Comissió, les falleres, l´esbòs i el tema de la falla.
Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.