Historia de la nostra falla - Any 1958

Una gran gelada que va assecar els tarongers d´Alzira, va impedir que se plantaren falles el 1957.

En el 1958, el carrer Colmenar va plantar una falla infantil que va guanyar el primer premi, tot i com consta en l´Acta del Jurat, compost perun representant de cadascuna de les 5 falles majors que es plantaren aquell any. En aquesta Acta diu exactament:

    «Infantiles, Primer Premio: Falla Calle Gral. Goded»

No existeixen revises ni llibrets que ens puguen informar sobre la falleta i la seua comissió.
Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.