Historia de la nostra falla - Any 1969

En el 1969 es va tornar a plantar una falla major en el Carrer Colmenar. D´aquesta falla ja posseïm més documentació.

El president fou Bernat Prats Montalvà, i la fallera major María Angeles Maiques Miralles. Tenia 18 fallers i 11 falleres. Plantaren la falla construïda per la comissió que tractava el tema «El Progrés».

I de més a més els va tocar el tercer premi de la Loteria de Nadal, en el mateix any en que la sort "Grossa" vingué a parar a Alzira, concretament a l´empresa Avidesa.
Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.