Historia de la nostra falla - Any 1970

La mateixa comissió de l´any anterior, composta per gent jove, va tornar a plantar la falla aquest any, anomenat president a Bernat García Perepérez, i president "perpetuo" a Bernat Prats Montalvà.

Per a fallera major va estar elegida María del Angels Balaguer Llinares, que anava acompanyada per una cort d´honor d´once falleres. La comissió executiva havia augmentat a 25 fallers. L´artista d´Alzira Bernat Javier Iñigo va estar contractat per fer una falla a sota el tema: «Alzira i la nostra falla» i el poeta Bernat J. Chordá, entre els versos de l´explicació escrigué sobre el comportament de la comissió:

« Esta comissió salamera
torna a plantar la falla
i esta si que no "falla"
com va fallar la primera
»

Tot i després de cremar la falla es dissolgué la comissió, i alguns dels seus components passaren a integrar la falla Hernan Cortés. En el 1970 també plantaren una falla infantil.
Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.