Historia de la nostra falla - Any 1978

Malgrat guanyar el segon premi, en el 1977 no plantaren falla. Però si ho feren l´any següent 1978, essent president Bernat Casterà Seriols, fallera major María-Josep Martínez Fontana i infantil Raquel Sierra Sansaloni. La comissió era composto per 20 falleres i 8 fallers.

El tema de la falla va ésser: «Coses del Dimoni», i criticava el mal que fa el diner en la societat. Sobre un mític «Cofre del tresor», es veia la gran figura del Dimoni, corol.lari de tema i crítica. També la comissió s´auto-censurava demostrant que per culpa del dimoni, tenien les arques buides de diner, cosa que els impossivilitava, no solament millorar, sinó inclús poder continuar amb la tasca de plantar una nova falla.

Es per això que deixaren de plantar-la el anys següents 1979 i 1989. Aquesta falla possiblement la construí l´artista Salvador Agustí Pau.


Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.