Historia de la nostra falla - Any 1981

En el 1981, renovada la comissió, amb més eufòria i amb més ganes de portar cap avant la falla, que hi havia estat dos anys absent d ela festa, impedint al barri eixes estones d´alegria i espargiment, tornaren el fallers del Colmenar a emprendre novament la tasca, sota la presidència de Jaume Bohigues Peris, el president que més anys ha guiat la nau d´aquesta comissió veterana.

S´anomenaren falleres majors a Anna María Sierra Sansaloni, i a la xiqueta María Dolors Martínez Tolosa. Els components eren 30 fallers i 9 falleres. L´artista Salvador Soria Soler, confeccionà la falla amb el tema: «Desfullant la margarida», que versificà el poeta Agustí Ferrús Soto:

    «Esta falla, sota el lema "Desfullant la margarida", presenta irónicament i crítica, una serie de problemes que, avui en dia, es presenten a la societat: les crisi(...) falta de seguretat en el treball, amb el greu problema de l´atur(...) i sobre tot, la gran manca de seguretat de que, algun dia, tots eixos problemes es solucionen»

Va guanyar el segon accèsit de la secció segona, i un accèsit infantil.


Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.