Historia de la nostra falla - Any 1992

En el 1992, plantà el seu monument, essent president Josep Lluis Rojas i Crespo. S´anomenà fallera major a Teresa Sierra Sansaloni, i fallera major infantil a Mª Asunción Hernández Puig. El president infantil va ser Jorge Giménez Esteve.
Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.