Historia de la nostra falla - Any 2003

Aquest any 2003, plantà el seu monument, essent president Luis Vte. Mengual Alós. S´anomenà fallera major a Eva Pastor Rodríguez, i fallera major infantil a Paula Llorca Palau. El president infantil va ser José Luis Valliente Giménez.
Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.